כללי

שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
מכרז פומבי מס' 1/2022 לביצוע עבודות פיתוח ועפר כקבלן מסגרת בשערי תקווה פומבי 25/01/2022 10/02/2022
הקמת ספר ספקים פומבי

עבור לארכיון המכרזים