לנוחיותכם, מצורף קובץ מחירון להשכרת מבני הציבור בישוב לשימושים שונים. 


מחירון מבנים_.pdf