בית חינוך "רמון" ממ"ד "ניגונים"
כתובת: בזלת 15
זרם: יסודי ממלכתי
מנהל: איתי קרמר
כתובת: בזלת 13
זרם: יסודי ממלכתי דתי
מנהל: ליאור אליאסי