כללי

שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
מכרז פומבי 07/22 - מזכיר/ת מחלקת תנ"ס (תרבות-נוער-ספורט) פומבי 27/11/2022 11/12/2022
מכרז פומבי 10/22 מזכיר/ת גזבר פומבי 27/11/2022 11/12/2022
מכרז פומבי 11/22 עובד/ת גביה פומבי 27/11/2022 11/12/2022
מכרז חיצוני 12.22 למחלקת חינוך רכז/ ת הסעות ופרוייקטים פומבי 27/11/2022 11/12/2022
מכרז חיצוני 14.22 מנהל/ת מחלקת שירותי דת פומבי 27/11/2022 11/12/2022
פניה לקבלת הצעות שירותי ייעוץ משפטי חיצוני קבוע למועצה פומבי 24/11/2022 15/12/2022
קול קורא 4.22 - ספריות קהילתיות בשכונה קול קורא 22/11/2022
מכרז פומבי 16.22 רכז/ת ביטחון ישובי פומבי 20/11/2022 04/12/2022
מכרז פומבי 004 - מנהל/ת מחלקה לשירותים חברתיים פומבי 14/11/2022 08/12/2022
רישום למאגר היועצים/ות כללי 21/09/2022
רישום למאגר הספקים/ות כללי 21/09/2022

עבור לארכיון המכרזים