ימי פינוי גזם בהתאם לטבלה המצורפת.
הטבלה מציינת את היום בו התושבים יכולים להוציא את הגזם והוא נאסף יום למחרת.

החלוקה לפי רחובות כפי שמופיע בתמונה, להלן תקציר לפי שכונות:

גבעת דוד - הוצאת הגזם בראשון, נאסף בשני.
כניסה לישוב, שטח ט' - הוצאת גזם בשלישי, נאסף ברביעי.
ברקת, ינאי -  הוצאת גזם בחמישי, נאסף בשישי.

ביחד נשמור על שערי תקווה נקייה